Turinio valdymo sistema

Prisijungimas partneriams
Jūsų slaptažodis

Dirbame su:


iPyr_Storage

Objektas yra skirtas darbui su failų duomenų baze sistemoje.
Metodai:
  • putBinFile($filename, $params) - įtraukia failą į sistemos duomenų bazę. Grąžina sisteminį failo id.

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
$filename * Kelias iki norimo įkrauti failo.
$params * Failo parametrų masyvas. galimos reikšmės: $params["width"] - jeigu kraunamas failas yra paveiksliukas, tai šiame kintamajame nurodomas jo plotis; $params["height"] - jei kraunamas failas yra paveiksliukas, tai šiame kintamajame nurodomas jo aukštis;  $params["type"]  - failo MIME tipas, pagal nutylėjimą "application/octet-stream"; $params["name"] - failo pavadinimas; $params["temp"] - nurodo ar failas yra laikinas

  • delBinFile($id) - ištrina failą iš sistemos pagal $id

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
$id * skaičius Trinamo failo id

  • assignToElement($type, $file_id, $parent_id, $label, $temp = 0) - priskiria failą sistemos objektui ($parent_id).

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
$type * Kintamasis nurodantis, ar priskiriamas objektas yra paveiksliukas ("image") ar failas ("file")
$file_id * Priskiriamas failas
$parent_id * Sistemos objektas
$label * Failo identifikatorius šiam objektui (padeda atskirti vieną failą nuo kito)
$temp Kintamasis nurodantis, ar priskyrimas yra laikinas

  • unassignFromElement($id, $type, $file_id) - panakina failo ($file_id) priskyrimą objektui ($id).

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
$id * Sistemos objektas
$type * Kintamasis nurodantis, ar priskirtas objektas yra paveiksliukas ("image") ar failas ("file")
$file_id * Priskirtasis failas

  • delElementFile($id, $type, $file_id) - panaikina priskyrimą nuo objekto ($id) ir fiziškai ištrina failą ($file_id).

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
$id * Sistemos objektas
$type * Kintamasis nurodantis, ar ištrinamasis objektas yra paveiksliukas ("image") ar failas ("file")
$file_id * Trinamasis failas

  • delElementAllFiles($id, $type = false) - panaikina priskirimą nuo objekto ($id) ir fiziškai ištrina visus jam priskirtus failus.

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
$id * Sistemos objektas
$type Kintamasis nurodantis, ar naikinti paveiksliukus ("image") ar failus ("file"), pagal nutylėjimą

  • getElementFiles($id, $type = false, $label = false) - grąžina paveiksliukų, priskirtų nurodytam objekto $id, masyvą. Jeigu nurodytas $type ("image", "file") grąžina tik tam tikro tipo objektus, jeigu nurodytas $label - tai grąžina tik tuos, kurie jį atitinka.

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
$id * Sistemos objektas
$type Kintamasis nurodantis, ar grąžinamas objektas yra paveiksliukas ("image") ar failas ("file")
$label Failo identifikatorius šiam objektui (padeda atskirti vieną failą nuo kito)

  • getFileInfo($id) - grąžina vieno failo informaciją. 

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
$id * Failo id

  • dublicateFile($id) - dublikuoja failą sistemoje ir grąžina jo id.

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
$id * Failo, kurį reikia dubliuoti, id