Turinio valdymo sistema

Prisijungimas partneriams
Jūsų slaptažodis

Dirbame su:


iPyr_UniDb

iPyr_UniDB – Objektas skirtas darbui su UniDB duomenų baze. Šioje duomenų bazėje duomenys saugomi paprastu principu: ObjektoID (įrašo id) - Parametras - Reikšmė. Taip pat duomenys yra skirstomi pagal tipus. Pvz. Galima išsaugoti kažkokio įrašo su ID 15 tekstinę kintamojo "tekstas" reikšmę.

Metodai

iPyr_UniDB::putVal($id, $cname, $value, $type) - įrašo reikšmę į UniDB.

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
$id * skaičius Įrašo id
$cname * char Parametro pavadinimas
$value * char Saugoma reikšmė
$type * "tinyint", "int", "varchar30", "varchar255", "text", "datetime" Reikšmės tipas

Pvz.:
$ipyr -> unidb -> putVal(12, "first_name", "Jonas", "varchar30");
iPyr_UniDB::getVal($id, $cname = NULL, $type = FALSE) - ištraukia reikšmę iš UniDB pagal nurodytą Id arba Id masyvą. Jeigu nurodomas parametro pavadinimas ($cname) ištraukia tik atitinkamas reikšmes. Yra galimybė nurodyti konkretų tipą (tokiu atveju veikia greičiau).

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
$id * skaičius Įrašo id
$cname char Parametro pavadinimas, pagal nutylėjimą lygus NULL
$type Parametro tipas, pagal nutylėjimą lygus FALSE

Pvz.:
$ipyr -> unidb -> getVal(12, "first_name");
$ipyr -> unidb -> getVal(array(12, 15), "first_name");
$ipyr -> unidb -> getVal(15);

iPyr_UniDB::delVal($id, $cname = "") - ištrina reikšmę (-es) iš unidb.

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
$id * skaičius Trinamo įrašo id
$cname char Parametro pavadinimas. Jei jis nurodytas, tai ištrinama tik nurodyta reikšmė

Pvz.:
$ipyr -> unidb -> delVal(12, "first_name");
$ipyr -> unidb -> delVal(12);
iPyr_UniDB::search($values, $parents = NULL) - vykdo paiešką per reikšmę arba reikšmių masyvą $values. Grąžinamas įrašų, kuriuose buvo rastos nurodytos reikšmės arba jų fragmentai, id masyvas

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
$values * Parametro reikšmė arba reikšmių masyvas
$parents Įrašų id masyvas. Jei jis nurodytas, tai paieška vykdoma tik per jį.