Turinio valdymo sistema

Prisijungimas partneriams
Jūsų slaptažodis

Dirbame su:


Administratorių valdymas
Turėti daug administratorių su skirtingomis tinklapio valdymo teisėmis yra labai patogu. Ypač - kai tinklapio tvarkymo darbus reikia paskirstyti tarp atskirų įmonės padalinių ar filialų. Kiekvienas administratorius turi savo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Pagrindinis administratorius(-iai) gali skirti kitus administratorius, suteikti jiems tinklapio administravimo teises ir t.t.

Naudos:

 • Garantuojamas racionalus darbų paskirstymas - kompanijos darbuotojai tvarkys tas tinklapio sritis, už kurias jie yra atsakingi;
 • Vykdomų darbų operatyvumas - vienu metu svetainės tvarkymo darbus gali atlikti keli administratoriai ir nepriklausomai nuo jų geografinės padėties;
 • Aiški atsakomybė už svetainės turinio koregavimą - sistemos formuojamas pakeitimų žurnalas informuos apie kiekvieno administratoriaus visus darytus pakeitimus.

Galimybės

 • sukurti/ištrinti naujus administratorius (neribojamas jų skaičius);
 • sukurti/ištrinti administratorių grupes;
 • suteikti grupėms arba atskiriems vartotojams administravimo teises;
 • laikinai atimti teisę administruoti svetainės turinį, o prireikus ją vėl sugrąžinti;
 • priskirti administratorius vienai ar kelioms grupėms. Administratorius automatiškai gauna grupės teises arba šalia grupinių teisių jam gali būti priskirtos (atimtos) individualios teisės;
 • naudojantis vartotojo pakeitimų žurnalu nuolat matyti konkretaus svetainės administratoriaus atliktus veiksmus, laiką;
 • kiekviename puslapyje matyti, koks administratorius paskutinis darė pakeitimus;
 • vienu metu dirbti keliems svetainės administratoriams ir daryti pakeitimus visiškai netrukdant vienas kitam.